Autom. zruš. obl. AF

Nastaví, zda bude oblast ostření zobrazena po celou dobu nebo zda by měla zmizet automaticky krátce po zaostření.

  1. MENU (Nastavení snímání1) → [Autom. zruš. obl. AF] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Zapnuto:
Oblast ostření automaticky zmizí krátce po zaostření.
Vypnuto:
Oblast ostření bude zobrazena po celou dobu.