RŠ u dl.exp. (fotografie)

Když nastavíte rychlost závěrky na 1/3 sekund nebo delší (snímání s dlouhou expozicí), je redukce šumu zapnuta po dobu otevření závěrky. Když je funkce zapnutá, redukuje se zrnitost, typická pro dlouhou expozici.

 1. MENU (Nastavení snímání1)[RŠ u dl.exp.] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Zapnuto:
Aktivuje redukci šumu po stejnou dobu, po kterou je závěrka otevřená. Když pracuje redukce šumu, objeví se hlášení a nemůžete pořídit další snímek. Vyberte tuto položku pro upřednostnění obrazové kvality.
Vypnuto:
Neaktivuje redukci šumu. Vyberte tuto položku pro upřednostnění nastavení doby snímání.

Poznámka

 • [RŠ u dl.exp.] není k dispozici, když je [Typ závěrky] nastaveno na [Elektronická závěrka].
 • Redukce šumu nemusí být aktivována, i když je [RŠ u dl.exp.] nastavena na [Zapnuto] v následujících situacích:
  • Režim snímání je nastaven na [Plynulé panoráma].
  • [Režim pohonu] je nastaven na [Kontinuální snímání], [Nepř. expoziční řada] nebo [Samospoušť(kont.)].
  • Režim snímání je nastaven na [Volba scény] a je vybráno [Sportovní akce], [Ručně drž. soumrak] nebo [Reduk. rozm. pohybu].
  • Citlivost ISO je nastavena na [RŠ pom. více sním.].
 • [RŠ u dl.exp.] nelze nastavit na [Vypnuto] v následujících režimech snímání:
  • [Inteligentní auto]
  • [Volba scény]
 • Podle podmínek snímání možná fotoaparát neprovede redukci šumu, i když bude rychlost závěrky 1/3 sekund nebo delší.