Nastavení HDMI: Ovládání REC (video)

Pokud připojíte fotoaparát k externímu rekordéru/přehrávači, můžete spuštění a zastavení nahrávání rekordéru/přehrávače ovládat dálkově fotoaparátem.

  1. MENU (Nastavení) → [Nastavení HDMI][Ovládání REC] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Zapnuto:
(STBY) Fotoaparát může vyslat příkaz pro nahrávání externímu rekordéru / přehrávači.
(REC) Fotoaparát vysílá příkaz pro nahrávání externímu rekordéru / přehrávači.
Vypnuto:
Fotoaparát není schopen vyslat příkaz externímu rekordéru/přehrávači, aby spustil nebo ukončil nahrávání.

Poznámka

  • K dispozici pro externí rekordéry/přehrávače kompatibilní s [Ovládání REC].
  • Když používáte funkci [Ovládání REC], nastavte režim snímání na (Video) nebo (Inteligentní auto).
  • Když je [Výstup TC] nastaven na [Vypnuto], nemůžete používat funkci [Ovládání REC].
  • I když se zobrazí (REC), nemusí externí rekordér / přehrávač pracovat správně. Záleží na nastaveních nebo stavu rekordéru / přehrávače. Před použitím zkontrolujte, zda externí rekordér/přehrávač pracuje správně.