Zámek AE

Když je kontrast mezi objektem a pozadím vysoký, například když snímáte objekt v protisvětle nebo objekt u okna, změřte světlo na místě, kde se zdá, že objekt má vhodný jas, a před snímáním uzamkněte expozici. Pro redukci jasu objektu změřte světlo na místě jasnějším, než je objekt, a expozici celé obrazovky uzamkněte. Aby objekt byl jasnější, změřte světlo na místě tmavším, než je objekt, a expozici celé obrazovky uzamkněte.
  1. MENU (Nastavení snímání2) → [Vlastní klávesa] nebo [Vlastní klávesa] → požadovaná klávesa a pak přiřaďte [Přepnutí AEL] ke klávese.
  2. Nastavte zaostření na místě, podle kterého je upravena expozice.
  3. Stiskněte tlačítko, ke kterému bylo přiřazeno [Přepnutí AEL].
    Expozice je uzamčena a zobrazí se (zámek AE).
  4. Znovu zaostřete na objekt a stiskněte spoušť.
    • Ke zrušení zámku expozice stiskněte tlačítko, ke kterému je přiřazena funkce [Přepnutí AEL].

Tip

  • Pokud vyberete funkci [Fixace AEL] v [Vlastní klávesa] nebo [Vlastní klávesa], můžete uzamknout expozici po dobu stisknutí tlačítka. Funkci [Fixace AEL] nelze přiřadit na [Levé tlačítko] nebo [Pravé tlačítko].

Poznámka

  • [fixace AEL] a [přepnutí AEL] nejsou k dispozici, když používáte funkce zoomu jiné než optický zoom.