Or.vyváž.bílé

Pořídí celkem tři snímky, každý s různým barevným tónem, podle zvolených nastavení pro vyvážení bílé, teplotu barvy a barevný filtr.

  1. Vyberte / (Režim pohonu) na řídicím kolečku → [Or.vyváž.bílé].
    • Můžete také nastavit režim pohonu výběrem MENU(Nastavení snímání1) → [Režim pohonu].
  2. Vyberte požadovaný režim pomocí pravé/levé strany řídicího kolečka.
  3. Upravte zaostření a pořiďte snímek.

Podrobnosti o položce menu

Or.exp. vyvážení bílé: Lo:
Nahraje sérii tří snímků s malými změnami ve vyvážení bílé (v rozsahu 10MK-1*).
Or.exp. vyvážení bílé: Hi:
Nahraje sérii tří snímků s velkými změnami ve vyvážení bílé (v rozsahu 20MK-1*).

* MK-1 je jednotka, která označuje schopnost filtrů konverze barevné teploty, a má stejnou hodnotu jako „mired“.

Poznámka

  • V automatickém náhledu se zobrazí poslední záběr.