Zaháj. úsp. energie

Můžete nastavit i dobu, za kterou se napájení automaticky vypne.

 1. MENU(Nastavení) → [Zaháj. úsp. energie] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

30 min./5 min./2 min./1 min.

Poznámka

 • Funkce úspory energie se deaktivuje v následujících situacích:
  • Když se napájení dodává přes USB
  • Při přehrávání prezentací
  • Při nahrávání videa
  • Při připojení k počítači nebo televizoru
  • Když je [Dálk. ovl. Bluetooth] nastaven na [Zapnuto]
  • Při [Streamování USB]