Rozmazané pozadí

Můžete změnit úroveň rozostření na pozadí jednoduchým stisknutím klávesy při snímání fotografií nebo videa.

 1. MENU (Nastavení snímání2) → [Vlastní klávesa] nebo [Vlastní klávesa] → požadovaná klávesa. Poté přiřaďte funkci [Rozmazané pozadí] klávese.
 2. Opakovaně stiskněte klávesu, ke které bylo přiřazeno [Rozmazané pozadí].

  Když stisknete klávesu, režim [Rozmazané pozadí] se aktivuje a pozadí se rozostří. Poté se úroveň rozostření v pozadí přepíná mezi [Rozostřit] a [Vymazat] pokaždé, když stisknete klávesu.

  • Když stisknete tlačítko MODE (režim), vrátí se fotoaparát do běžného režimu a clona se vrátí na původní hodnotu.

Tip

 • Ve výchozích nastaveních je [Rozmazané pozadí] přiřazena tlačítku C1.
 • Hodnota clony se uzamkne a ikona (Rozostřit) nebo (Vymazat) je označena místo hodnoty clony v režimu [Rozmazané pozadí]. Hodnota clony je uzamčena při cloně dokořán, když je označeno (Rozostřit). Hodnota clony je uzamčena na F5,6, když je označeno (Vymazat).

Poznámka

 • [Rozmazané pozadí] není k dispozici v následujících režimech: snímání:
  • [Plynulé panoráma]
  • [Volba scény]
 • Režim [Rozmazané pozadí] je zrušen, fotoaparát se vrátí do běžného režimu a clona se vrátí na původní hodnotu, když provedete následující operace:
  • Vypnutí a opětovné zapnutí napájení
  • Stisknutí tlačítka MODE
  • Stisknutí tlačítka MENU
  • Změna hodnoty clony pomocí řídicího kolečka, když je režim snímání nastaven na [Priorita clony] nebo [Ruční expozice]
  • Posun programu
  • Ruční posun
  • Kompenzace expozice
 • I když stisknete klávesu, nemůžete měnit úroveň rozostření při použití [Nastavit zaostření] nebo [Zvětšení zaostření] v režimu [Rozmazané pozadí].
 • Podle režimu snímání a podmínek snímání nemusí být fotoaparát schopen získat optimální expozici kvůli uzamčení hodnoty clony v režimu [Rozmazané pozadí].