Plynulé panoráma

Umožňuje vytvořit jeden panoramatický snímek z více snímků pořízených při pohybování fotoaparátem.

 1. Tlačítko MODE (režim) → [Plynulé panoráma] → stiskněte střed řídicího kolečka.
  • Můžete také nastavit režim snímání výběrem MENU (Nastavení snímání1) → [Režim snímání].
 2. Fotoaparát namiřte na objekt.
 3. Během namáčknutí spouště nasměrujte fotoaparát na jeden konec požadované panoramatické kompozice.
  • Směr snímání můžete před snímáním změnit pomocí řídicího kolečka.

  (A) Tato část nebude vyfotografována.
 4. Stiskněte tlačítko spouště zcela.
 5. Pohybujte fotoaparátem ke konci vodítka ve směru šipky na monitoru.


  (B) Vodicí lišta

Poznámka

 • Pokud v nastaveném čase neobsáhnete celý úhel panoramatického snímku, objeví se na složeném snímku šedá oblast. Pokud se to stane, pohybujte přístrojem rychleji, abyste nahráli celý úhel panoramatického snímku.
 • Když je vybráno [Širokoúhlé] pro [Panoráma: Velikost], nemusí se v daném čase podařit obsáhnout celý úhel panoramatického snímku. Pokud se to stane, zkuste změnit [Panoráma: Velikost] na [Standardní] a potom snímat.
 • Protože se jedná o několik snímků spojených dohromady, nemusí být v některých případech spoje mezi snímky nahrány hladce.
 • Když světelný zdroj, například zářivka, bliká, nemusí být jas a barva poskládaného snímku všude stejné.
 • Pokud se jas a zaostření celého úhlu panoramatického snímku a uzamčeného úhlu AE/AF velmi liší, nemusí se snímání podařit. Pokud se to stane, změňte uzamčený úhel AE/AF a znovu snímejte.
 • Následující situace se nehodí pro snímání plynulého panorámatu:
  • Pohybující se objekty.
  • Objekty, které jsou příliš blízko k přístroji.
  • Objekty, které vypadají všude velmi podobně, například obloha, pláž nebo trávník.
  • Objekty, které se neustále mění, například vlny nebo vodopády.
  • Objekty s jasem velmi odlišným od okolí, například slunce nebo žárovka.
 • Snímání plynulého panorámatu může být přerušeno v následujících situacích:
  • Když fotoaparátem pohybujete příliš rychle nebo příliš pomalu.
  • Když se fotoaparát příliš třese.
 • Při snímání plynulého panorámatu se provádí nepřetržité snímání a závěrka pořád pípá, dokud není snímání dokončeno.
 • Následující funkce nejsou k dispozici pro plynulé panoráma:
  • Snímání úsměvu
  • Prior. obl./oka v AF
  • Prior. ob. víceb. měř.
  • Auto. rámování
  • DRO/Auto HDR
  • Obrazový efekt
  • Profil obrazu
  • Efekt hladké pleti
  • RŠ u dl.exp.
  • Funkce sledování
  • Zoom
  • Režim pohonu
  • Monitoring jasu
 • Hodnoty nastavení pro některé funkce jsou u plynulého panorámatu napevno dány následovně:
  • [ISO] je napevno nastaven na [ISO AUTO].
  • [Oblast ostření] je napevno nastaven na [Široká].
  • [RŠ při vys.ISO] je napevno nastaven na [Normální].
  • [Režim blesku] je napevno nastaven na [Blesk vypnut].