Přepínání mezi fotografiemi a videem (Režim prohlížení)

Nastaví režim prohlížení (způsob zobrazení snímku).

  1. MENU(Přehrávání) → [Režim prohlížení] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Přehled dat:
Zobrazí snímky podle data.
Přehl. složek (static. sn.):
Zobrazí pouze fotografie.
Přehled AVCHD:
Zobrazí pouze videa ve formátu AVCHD.
Přehled XAVC S HD:
Zobrazí pouze videa ve formátu XAVC S HD.
Přehled XAVC S 4K:
Zobrazí pouze videa ve formátu XAVC S 4K.