Nastavení zoomu

Můžete vybrat nastavení zoomu přístroje.

  1. MENU(Nastavení snímání2) → [Nastavení zoomu] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Pouze optický zoom:
Omezuje rozsah zoomu na optický zoom. Funkci zoomu Smart můžete použít, když nastavíte [Velik. sním. JPEG] na [M], [S] nebo [VGA].
Zoom s jasným obr.:
Pro použití zoomu jasného snímku vyberte toto nastavení. I když rozsah zoomu přesahuje optický zoom, přístroj zvětšuje snímky pomocí zpracování obrazu s menší újmou na kvalitě.
Digitální zoom:
Když je rozsah zoomu jasného snímku překročen, přístroj zvětší snímky na maximální rozsah. Obrazová kvalita se však zhorší.

Poznámka

  • Pokud chcete zvětšovat snímky v rozsahu, ve kterém se nezhorší obrazová kvalita, nastavte [Pouze optický zoom].