Přidat položku

Můžete registrovat požadované položky menu do (Mé menu) v MENU.

  1. MENU (Mé menu) → [Přidat položku].
  2. Vyberte položku, kterou chcete dodat do (Mé menu), pomocí horní/spodní/levé/pravé strany řídicího kolečka.
  3. Vyberte cíl pomocí horní/spodní/levé/pravé části řídicího kolečka.

Tip

  • Do (Mé menu) můžete dodat až 30 položek.

Poznámka

  • Do (Mé menu) nemůžete dodat následující položky.
    • Jakákoli položka v MENU (Přehrávání)
    • [Zobr. na televizoru]