Funkce dotyk. obsl.: Dotyková závěrka

Fotoaparát automaticky zaostří na bod, kterého se dotknete, a pořídí fotografii.
Předem nastavte MENU (Nastavení) → [Dotyková obsluha] na [Zapnuto].

 1. Vyberte MENU (Nastavení snímání2) → [Funkce dotyk. obsl.][Dotyková závěrka].
 2. Při zobrazení obrazovky snímání se dotkněte ikony uvnitř obdélníku v pravém horním rohu displeje.

  Označení vlevo od ikony se zobrazí oranžově a bude aktivována funkce dotykové závěrky.

  • Ke zrušení [Dotyková závěrka] se opět dotkněte ikony .
  • Funkce dotykové závěrky se zruší po restartování fotoaparátu.
 3. Dotkněte se objektu, na který chcete zaostřit.

  Fotoaparát zaostří na objekt, kterého jste se dotkli, a nahraje se fotografie.

Tip

 • Níže uvedené funkce snímání můžete ovládat dotykem na displej:
  • Snímání série snímků pomocí dotykové závěrky

   Když je [Režim pohonu] nastaven na [Kontinuální snímání], můžete nahrávat série snímků dotykem na displej.

  • Snímání série snímků sportovní scény pomocí dotykové závěrky

   Když je [Volba scény] nastaven na [Sportovní akce], můžete nahrávat série snímků dotykem na displej.

  • Nepřetržité snímání řady snímků pomocí dotykové závěrky

   Přístroj pořídí tři snímky a přitom automaticky posune expozici ze základní k tmavší a poté ke světlejší. Když je [Režim pohonu] nastaven na [Nepř. expoziční řada], dotýkejte se displeje, dokud snímání neskončí. Po nahrávání si můžete vybrat snímek, který se vám líbí nejvíc.

Poznámka

 • Funkce [Dotyková závěrka] není k dispozici v následujících situacích:
  • Při snímání videa
  • Když je režim snímání nastaven na [Plynulé panoráma].
  • V režimu [Snímání úsměvu]
  • Když [Režim ostření] je [Ruč. zaost.]
  • Když [Oblast ostření] je [Pohyblivý bod]
  • Když [Oblast ostření] je [Rozšíř. pohybl. bod]
  • Když [Oblast ostření] je [Sledování: Pohyblivý bod]
  • Když [Oblast ostření] je [Sledování: Rozšíř. pohybl. bod]
  • Při používání funkce digitálního zoomu
  • Při používání [Zoom s jas. obraz.]