Nastavení USB LUN

Zvyšuje kompatibilitu omezením funkcí spojení USB.

  1. MENU (Nastavení) → [Nastavení USB LUN] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Více:
Běžně používejte [Více].

Jeden:
Nastavte [Nastavení USB LUN] na [Jeden], pouze pokud se nemůžete připojit.