Vypnout s displejem

Nastaví, zda se vypne napájení, když je displej zavřený směrem dovnitř.

  1. MENU (Nastavení) → [Vypnout s displejem] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Vypne napájení:
Napájení se vypne, když je displej zavřený směrem dovnitř.
Nevypne napájení:
Napájení se nevypne, když je displej zavřený směrem dovnitř.

Tip

  • Když chcete pořizovat snímky s displejem zavřeným směrem dovnitř, například při intervalovém snímání nebo nahrávání videa, nastavte [Vypnout s displejem] na [Nevypne napájení].