Režim demo

Pokud byl fotoaparát určitou dobu v nečinnosti, funkce [Režim demo] automaticky zobrazí videosekvence zaznamenané na paměťové kartě (demonstrace). Běžně vyberte [Vypnuto].

  1. MENU(Nastavení) → [Režim demo] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Zapnuto:
Demonstrace přehrávání videa se spustí automaticky, pokud s přístrojem nepracujete asi po jednu minutu. Lze přehrávat pouze chráněná videa AVCHD.
Nastavte režim prohlížení na [Přehled AVCHD] a nastavte ochranu souboru videa s nejstarším datem a časem nahrávání.
Vypnuto:
Nespustí demonstraci.

Poznámka

  • Když na paměťové kartě nejsou žádná chráněná videa AVCHD, nelze vybrat [Zapnuto].