Nastavení značky (video)

Nastavení značek, které se zobrazují během natáčení videozáznamů.

  1. MENU(Nastavení snímání2) → [Nastavení značky] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Střed:
Nastaví, zda se bude ve středu obrazovky snímání zobrazovat středová značka.
[Vypnuto]/[Zapnuto]
Vzhled:
Nastaví značku poměru stran zobrazení.
[Vypnuto]/[4:3]/[13:9]/[14:9]/[15:9]/[1.66:1]/[1.85:1]/[2.35:1]
Bezpečná oblast:
Zobrazení bezpečné oblasti. Jedná se o standardní rozsah, který může přijímat běžný domácí televizor.
[Vypnuto]/[80%]/[90%]
Vodicí mřížka:
Určuje, zda chcete či nechcete zobrazovat vodicí mřížku. Ta umožňuje ověřit, zda je objekt vodorovně nebo kolmo k zemi.
[Vypnuto]/[Zapnuto]

Tip

  • Můžete zobrazit několik značek současně.
  • Chcete-li vytvořit vyváženou kompozici, umístěte objekt do průsečíku [Vodicí mřížka].