Otáčení snímku (Otočit)

Otočí nahraný snímek proti směru hodinových ručiček.

  1. Zobrazte snímek, který má být otočen, a pak vyberte MENU(Přehrávání) → [Otočit].
  2. Stiskněte střed řídicího kolečka.
    Snímek je otočen proti směru hodinových ručiček. Snímek se otočí, když stisknete střed.
    Pokud snímek jednou otočíte, snímek zůstane otočený, i když přístroj vypnete.

Poznámka

  • I když otočíte soubor videa, bude na displeji fotoaparátu přehráván horizontálně.
  • Snímky pořízené jinými přístroji možná nepůjdou otáčet.
  • Při prohlížení otočených snímků na počítači mohou být snímky zobrazeny ve své původní orientaci. Záleží na aplikaci.