Ovl. smartphonem

Nastaví stav připojení fotoaparátu ke smartphonu.

  1. MENU (Síť) → [Ovl. smartphonem] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Ovl. smartphonem:
Nastaví, zda se fotoaparát připojí ke smartphonu přes Wi-Fi. ([Zapnuto]/[Vypnuto])
Připojení:
Zobrazí QR code nebo SSID použité pro připojení fotoaparátu ke smartphonu.
Vždy připojeno:
Nastaví, zda má fotoaparát zůstat připojen ke smartphonu. Když je tato položka nastavena na [Zapnuto], zůstane fotoaparát po prvním připojení ke smartphonu připojen napořád. Když je nastavena na [Vypnuto], připojí se fotoaparát ke smartphonu pouze tehdy, je-li proveden postup připojení.

Poznámka

  • Když je [Vždy připojeno] nastaveno na [Zapnuto], bude spotřeba vyšší než při nastavení na [Vypnuto].