Standard ostření

Pokud přiřadíte [Standard ostření] k požadované klávese vlastní, můžete vyvolávat užitečné funkce, jako například rychlé posunutí rámečku ostření, atd. podle nastavení oblasti ostření.

  1. MENU → (Nastavení snímání2) → [Vlastní klávesa] → požadovaná klávesa, pak přiřaďte klávese funkci [Standard ostření].
    • Pro používání funkce [Standard ostření] při snímání videa vyberte MENU → (Nastavení snímání2) → [Vlastní klávesa] → požadované tlačítko a pak přiřaďte klávese [Standard ostření].
  2. Stiskněte klávesu, ke které bylo přiřazeno [Standard ostření].
    • To, co můžete udělat stisknutím klávesy, se liší podle nastavení pro [Oblast ostření].
Když je [Oblast ostření] nastavena na [Zóna], [Pohyblivý bod], [Rozšíř. pohybl. bod], [Sledování: Zóna], [Sledování: Pohyblivý bod] nebo [Sledování: Rozšíř. pohybl. bod]:
Stisknutím klávesy posunete polohu rámečku ostření pomocí horní/spodní/levé/pravé strany řídicího kolečka.

Tip

  • Když je [Režim ostření] nastaven na [Ruč. zaost.] nebo [Přímé ruč.zaos.], můžete zobrazit obrazovku pro činnosti ručního ostření stisknutím klávesy, ke které je přiřazeno [Standard ostření].

Poznámka

  • Funkci [Standard ostření] nelze přiřadit na [Levé tlačítko] nebo [Pravé tlačítko].