Nabíjení bloku akumulátorů vloženého ve fotoaparátu

 1. Vypněte napájení.
 2. Ujistěte se, že blok akumulátorů je vložen, a připojte fotoaparát k běžně dostupnému síťovému adaptéru atd. pomocí kabelu mikro USB (přiložen). Připojte síťový adaptér do nejbližší síťové zásuvky.

  Kontrolka nabíjení na fotoaparátu (oranžová)
  Svítí: Nabíjení
  Nesvítí: Nabíjení ukončeno
  Bliká: Chyba nabíjení nebo dočasné pozastavení nabíjení, protože fotoaparát se nenachází ve správném teplotním rozsahu

  • Doba nabíjení (plné nabití): doba nabíjení je asi 150 min. (při použití síťového adaptéru se jmenovitým výkonem 1,5 A).
  • Výše uvedená doba se týká nabíjení zcela vybitého akumulátoru při teplotě 25 °C. Nabíjení může trvat déle, zaleží na podmínkách a okolnostech používání.
  • Kontrolka nabíjení se vypne, když je nabíjení dokončeno.
  • Pokud se kontrolka nabíjení rozsvítí a hned zhasne, akumulátor je plně nabitý.

Poznámka

 • Při používání síťového adaptéru použijte ten se jmenovitým výkonem 1,5 A nebo vyšším.
 • Pokud kontrolka nabíjení bliká, když blok akumulátorů není zcela nabit, vyjměte blok akumulátorů nebo odpojte kabel USB od fotoaparátu a pak jej znovu vložte a nabíjejte.
 • Pokud kontrolka nabíjení na fotoaparátu bliká, když je síťový adaptér atd. připojen do síťové zásuvky, znamená to, že nabíjení je dočasně pozastaveno, protože teplota je mimo doporučený rozsah. Když se teplota vrátí do správného rozsahu, nabíjení se obnoví. Doporučujeme nabíjet blok akumulátorů při okolní teplotě mezi 10°C a 30°C.
 • Pokud používáte síťový adaptér/nabíječku akumulátorů, použijte nejbližší síťovou zásuvku. Pokud nastane porucha, okamžitě odpojte napájení - vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
  Pokud používáte fotoaparát s kontrolkou nabíjení, uvědomte si, že fotoaparát není odpojen ze síťové zásuvky, ani když kontrolka zhasne.
 • Když fotoaparát zapnete, bude napájení dodáváno ze síťové zásuvky a budete moci fotoaparát ovládat. Blok akumulátorů se však nebude nabíjet.
 • Když používáte zcela nový blok akumulátorů nebo se blok akumulátorů delší dobu nepoužíval, kontrolka nabíjení může při nabíjení rychle blikat. Pokud se to stane, vytáhněte blok akumulátorů nebo odpojte kabel USB od fotoaparátu a pak jej znovu vložte a nabíjejte.
 • Pokud je akumulátor téměř nebo plně nabitý, bez používání ho nenabíjejte trvale nebo opakovaně. Jinak může nastat snížení výkonu akumulátoru.
 • Když je nabíjení ukončeno, odpojte síťový adaptér atd. ze síťové zásuvky.
 • Používejte pouze originální bloky akumulátorů a kabely USB značky Sony (přiloženy).