Licence

Poznámky týkající se licence

Tento přístroj obsahuje aplikace, které jsou použity na základě licenčních smluv s jejich vlastníky. Na základě žádostí vlastníků autorských práv těchto softwarových aplikací máme povinnost vám poskytnout následující informace. Licence (v angličtině) jsou uloženy v interní paměti přístroje. Pokud si chcete přečíst licence ve složce „PMHOME“ - „LICENSE“, mezi přístrojem a počítačem vytvořte spojení hromadné paměti.

TENTO PŘÍSTROJ JE LICENCOVÁN V RÁMCI LICENCE AVC PATENT PORTFOLIO PRO OSOBNÍ POUŽÍTÍ UŽIVATELE NEBO JINÉ UŽITÍ, ZA KTERÉ SE NEPLATÍ POPLATKY PRO

(i) KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU SE STANDARDY AVC („AVC VIDEO“)

A/NEBO

(ii) DEKÓDOVÁNÍ VIDEA AVC, KTERÉ BYLO ZAKÓDOVÁNO UŽIVATELEM V RÁMCI OSOBNÍ AKTIVITY A/NEBO BYLO ZÍSKÁNO OD POSKYTOVATELE VIDEA S LICENCÍ K POSKYTOVÁNÍ VIDEA AVC.

ŽÁDNÁ LICENCE NENÍ UDĚLENA NEBO PŘEDPOKLÁDÁNA PRO JAKÉKOLI JINÉ VYUŽITÍ. DODATEČNÉ INFORMACE VČETNĚ TĚCH TÝKAJÍCÍCH SE REKLAMNÍHO, VNITŘNÍHO A KOMERČNÍHO POUŽITÍ A PRODEJE LICENCÍ LZE ZÍSKAT OD MPEG LA, L.L.C.

VIZ HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Užitý software GNU GPL/LGPL

Ve fotoaparátu jsou obsaženy aplikace, které lze použít v rámci následujících veřejných licencí GNU General Public License (dále jen „GPL“) nebo GNU Lesser General Public License (dále jen „LGPL“).
V rámci této licence máte právo přístupu ke zdrojovému kódu tohoto softwaru, na jeho úpravy a redistribuci, a to za podmínek stanovených v přiložené dokumentaci GPL/LGPL.
Zdrojový kód je k dispozici na Internetu.
Ke stažení použijte následující adresu URL.
http://oss.sony.net/Products/Linux/
S dotazy na obsah zdrojového kódu se na nás prosím neobracejte.