Vyvážení bílé

Opraví účinek tónu okolních světelných podmínek tak, aby byl zaznamenán neutrální bílý objekt v bílé. Tuto funkci použijte, když barevné tóny snímku nevyšly tak, jak jste očekávali, nebo když chcete změnit barevné tóny za účelem fotografického vyjádření.

 1. MENU(Nastavení snímání1) → [Vyvážení bílé] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Auto /Denní světlo /Stín /Oblačno/Žárovky /Zářiv.: Teplá bílá /Zářiv.: Chladná bílá/Zářiv.: Denní bílá/Zářiv.: Denní světlo/Blesk /Pod vodou auto :
Když vyberete zdroj světla, který osvětluje objekt, přístroj upraví barevné tóny tak, aby odpovídaly zvolenému zdroji světla (přednastavené vyvážení bílé). Když vyberete [Auto], přístroj automaticky detekuje světelný zdroj a upraví barevné tóny.
Tepl. barvy/filtr:
Upraví barevné tóny podle světelného zdroje. Dosahuje účinku filtrů CC (kompenzace barvy) pro fotografii.
Vlastní 1/Vlastní 2/Vlastní 3:
Zapamatuje si základní bílou barvu za světelných podmínek pro prostředí snímání.

Tip

 • Můžete zobrazit obrazovku jemného nastavení a provést jemné nastavení barevných tónů podle potřeby stisknutím pravé strany řídícího kolečka.
 • Pokud barevné tóny nevyjdou tak, jak jste očekávali podle zvolených nastavení, proveďte snímání [Or.vyváž.bílé].
 • (Prostředí) nebo (Bílá) se zobrazí pouze, když je [Nast. priority v AWB] nastaveno na [Prostředí] nebo [Bílá].

Poznámka

 • [Vyvážení bílé] je napevno nastaveno na [Auto] v následujících režimech snímání:
  • [Inteligentní auto]
  • [Volba scény]
  • [Inteligentní auto]
 • Pokud používáte rtuťové nebo sodíkové lampy jako zdroj světla, nedosáhnete přesného vyvážení bílé kvůli charakteristice tohoto světla. Doporučuje se pořizovat snímky pomocí blesku (prodává se samostatně) nebo vyberte nastavení [Vlastní 1][Vlastní 3].