Ochrana snímků (Chránit)

Chrání nahrané snímky před náhodným vymazáním. Na chráněných snímcích se zobrazí značka (Chránit).

  1. MENU(Přehrávání) → [Chránit] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Více snímků:

Dodává ochranu několika vybraných snímků.

(1) Vyberte snímek, který chcete chránit, a pak stiskněte střed řídicího kolečka. V zaškrtávacím okénku se zobrazí značka (zaškrtnutí). Chcete-li zrušit výběr, stiskněte opět střed a vymažte značku z okénka.

(2) Pro ochranu dalších snímků opakujte krok (1).

(3) MENU[OK].

Všechny v této složce:
Ochrana všech snímků ve zvolené složce.
Všech. s tímto datem:
Ochrana všech snímků pořízených ve vybraném datu.
Zrušit všec. v této složce:
Zrušení ochrany všech snímků ve zvolené složce.
Zrušit vš. s tímto datem:
Zrušení ochrany všech snímků pořízených ve zvoleném datu.
Vš. snímky v této skup.:
Chrání všechny snímky ve vybrané skupině.
Zrušit vše v této skupině:
Zruší ochranu všech fotografií ve vybrané skupině.

Tip

  • Pokud přiřadíte [Chránit] klávese, kterou jste si vybrali pomocí MENU→ (Nastavení snímání2) → [Vlastní klávesa], můžete stisknutím této klávesy ochránit snímky nebo zrušit ochranu.
  • Pokud vyberete skupinu v [Více snímků], všechny snímky ve skupině budou chráněny. Chcete-li vybrat a chránit konkrétní snímky ve skupině, proveďte [Více snímků] při zobrazení snímků ve skupině.

Poznámka

  • Položky menu, které lze vybrat, se liší podle nastavení [Režim prohlížení] a vybraného obsahu.