Autom. vyp. displeje

Fotoaparát automaticky přepne do režimu úspory energie, pokud s ním v režimu snímání fotografie nebudete po jistou dobu provádět žádnou činnosti. Tato funkce je užitečná pro úsporu energie.

  1. MENU (Nastavení) → [Autom. vyp. displeje] → požadované nastavení

Podrobnosti o položkách menu

Nevypíná se:
Fotoaparát nepřepne do režimu úspory energie automaticky.
2 s/5 s/10 s:
Fotoaparát přepne do režimu úspory energie a displej se vypne, pokud uplyne jistý počet sekund bez jakékoli činnosti.
Když je vybráno [5 s] nebo [10 s], displej ztmavne dvě sekundy před koncem doby, kterou jste nastavili.

Poznámka

  • Funkce [Autom. vyp. displeje] se neaktivuje v následujících situacích:
    • Když displej směřuje dopředu
    • Když je režim snímání nastaven na [Plynulé panoráma].
    • V případech, kdy se funkce úspory energie neaktivuje (jako výjimka se aktivuje [Autom. vyp. displeje], když je [Dálk. ovl. Bluetooth] nastaveno na [Zapnuto].)
    • Při [Streamování USB]