Nastavení Wi-Fi: Zobrazí info o Wi-Fi

Zobrazí informace o Wi-Fi pro fotoaparát, jako je například adresa MAC, adresa IP atd.

  1. MENU (Síť) → [Nastavení Wi-Fi] [Zobrazí info o Wi-Fi].