Indikátor při snímání řady

Na obrazovce [Zobraz. všech inf.] nebo [Histogram], můžete používat indikátor řady jako potvrzení nastavení pro snímání.

Snímání řady podle okolního světla*
3 snímky posunuté o kroky 0,3 EV
Kompenzace expozice ±0,0 EV

Snímání řady s bleskem
3 snímky posunuté o kroky 0,7 EV
Kompenzace blesku -1,0 EV

*Okolní světlo: obecný termín pro osvětlení (vyjma blesku), jako přirozené světlo, elektrická žárovka nebo zářivkové osvětlení.Světlo blesku bleskne na chvilku, ale okolní světlo je stálé, takže tomuto světlu se říká „okolní světlo“.

Poznámka

  • Při snímání řady se nad nebo pod indikátorem řady zobrazí vodítka odpovídající počtu snímků, které se mají pořídit.
  • Když začnete snímat jednu řadu, vodítka zmizí jedno po druhém s tím, jak fotoaparát zaznamenává snímky.