Zachycení standardní bílé barvy pro nastavení vyvážení bílé (vlastní vyvážení bílé)

Ve scéně, kde se osvětlení prostředí skládá z několika typů světelných zdrojů, se doporučuje používat vlastní vyvážení bílé, což umožňuje přesnou reprodukci bělosti. Můžete registrovat 3 nastavení.

 1. MENU (Nastavení snímání1) → [Vyvážení bílé] → Vyberte mezi [Vlastní 1][Vlastní 3] a pak stiskněte pravou stranu řídicího kolečka.
 2. Vyberte (nastavení vlastního vyvážení bílé) a pak stiskněte střed řídicího kolečka.
 3. Držte přístroj tak, že bílá oblast zcela zakrývá rámeček vyvážení bílé, a pak stiskněte střed řídicího kolečka.
  Po zaznění zvuku závěrky, se zobrazí kalibrované hodnoty (teplota barvy a barevný filtr).
  • Stisknutím horní/spodní/levé/pravé strany řídicího kolečka lze nastavit polohu rámečku vyvážení bílé.
  • Po zachycení standardní bílé barvy můžete zobrazit obrazovku jemného nastavení stisknutím pravé strany řídicího kolečka. Barevné tóny lze jemně upravovat podle potřeby.
 4. Stiskněte střed řídicího kolečka.
  Kalibrované hodnoty budou zaregistrovány. Na displeji se opět zobrazí MENU a vlastní zapamatované nastavení vyvážení bílé zůstane.
  • Registrované vlastní nastavení vyvážení bílé zůstane v paměti, dokud nebude přepsáno jiným nastavením.

Poznámka

 • Hlášení [Zachycování uživ. dat WB se nezdařilo.] označuje, že hodnota je v neočekávaném rozsahu, například když je objekt příliš živý. I teď můžete registrovat nastavení, ale doporučuje se, abyste vyvážení bílé nastavili znovu. Když je nastavena chybná hodnota, indikátor (vlastní vyvážení bílé) na zobrazení nahrávacích informací bude oranžový. Indikátor se zobrazí bíle, když je hodnota v očekávaném rozsahu.
 • Pokud používáte blesk (prodává se samostatně) při zachycování základní bílé barvy, zaregistruje se vlastní vyvážení bílé se světlem blesku. Blesk používejte vždy, když snímáte s vyvolanými nastaveními, které byly registrovány s bleskem.