Video: Režim expozice

Můžete nastavit režim expozice pro snímání videa.

  1. Tlačítko MODE (režim) → [Video] → stiskněte střed řídicího kolečka.
    • Můžete také nastavit režim snímání výběrem MENU (Nastavení snímání1) → [Režim snímání].
  2. MENU (Nastavení snímání2) → [Režim expozice] → požadované nastavení.
  3. Stisknutím tlačítka MOVIE (video) spustíte nahrávání.
      
    • Chcete-li záznam ukončit, stiskněte opět tlačítko MOVIE.

Podrobnosti o položkách menu

Program auto:
Umožňuje snímat s expozicí (rychlost závěrky a hodnota clony) nastavenou automaticky.
Priorita clony:
Umožňuje snímat po ručním nastavení hodnoty clony.
Priorita závěrky:
Umožňuje snímat po ručním nastavení rychlosti závěrky.
Ruční expozice:
Umožňuje snímat po ručním nastavení expozice (rychlosti závěrky a hodnoty clony).