Tlačítko MOVIE

Nastaví, zda se bude aktivovat tlačítko MOVIE (video).

  1. MENU(Nastavení snímání2) → [Tlačítko MOVIE] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Vždy:
Pokud v libovolném režimu stisknete tlačítko MOVIE, začne se nahrávat video. (Kromě situace, když je režim snímání nastaven na (Vys. sním. frekvence).)
Pouze režim Video:
Nahrávání videa bude zahájeno stiskem tlačítka MOVIE pouze tehdy, když je režim snímání nastaven na režim [Video] nebo [Inteligentní auto].