Zvětšit vých. zvětš.

Nastaví počáteční rozsah zvětšení při přehrávání zvětšených snímků.

  1. MENU (Přehrávání) → [Zvětšit vých. zvětš.] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Standardní zvětšení:
Zobrazí snímek ve standardním zvětšením.
Předchozí zvětšení:
Zobrazí snímek v předchozím zvětšením. Předchozí zvětšení se uloží i po ukončení režimu zoomu při přehrávání.