Nabíjení připojením k počítači

Blok akumulátorů lze nabíjet připojením fotoaparátu k počítači kabelem mikro USB.

 1. Vypněte přístroj a připojte ke konektoru USB počítače.

  Kontrolka nabíjení na fotoaparátu (oranžová)
  Svítí: Nabíjení
  Nesvítí: Nabíjení ukončeno
  Bliká: Chyba nabíjení nebo dočasné pozastavení nabíjení, protože fotoaparát se nenachází ve správném teplotním rozsahu

  • Doba nabíjení (plné nabití): doba nabíjení je asi 285 min. (při nabíjení připojením k počítači).
  • Výše uvedená doba se týká nabíjení zcela vybitého akumulátoru při teplotě 25 °C. Nabíjení může trvat déle, zaleží na podmínkách a okolnostech používání.
  • Kontrolka nabíjení se vypne, když je nabíjení dokončeno.
  • Pokud se kontrolka nabíjení rozsvítí a hned zhasne, akumulátor je plně nabitý.

Poznámka

 • Pokud je přístroj připojen k laptopu, který není připojen do sítě, sníží se kapacita akumulátoru laptopu. Neponechávejte přístroj připojený k laptopu po delší dobu.
 • Když je mezi počítačem a fotoaparátem připojení USB, počítač nezapínejte, nevypínejte, nerestartujte ani jej nebuďte z režimu spánku. Jinak může nastat porucha. Předtím než počítač zapnete, vypnete, restartujete nebo vzbudíte z režimu spánku, odpojte fotoaparát od počítače.
 • Nelze zaručit správnou činnost se všemi typy počítačů.
 • Nabíjení nelze zaručit pro zákaznicky sestavený počítač, modifikovaný počítač nebo počítač připojený prostřednictvím rozbočovače USB.
 • Fotoaparát možná nebude pracovat správně, když budete současně používat další zařízení USB.