Přepín. zobr. TC/UB

Umožňuje zobrazit časový kód (TC) a uživatelský bit (UB) videa stisknutím klávesy, ke které byla přiřazena funkce [Přepín. zobr. TC/UB].

  1. MENU (Nastavení snímání2) → [Vlastní klávesa], [Vlastní klávesa] nebo [Vlastní klávesa] → přiřaďte funkci [Přepín. zobr. TC/UB] požadované klávese.
  2. Stiskněte klávesu, ke které bylo přiřazeno [Přepín. zobr. TC/UB].
    • Při každém stisknutí klávesy se přepne zobrazení na displeji v tomto pořadí: počitadlo času nahrávání videa → časový kód (TC) → uživatelský bit (UB).

Poznámka

  • Když se v režimu snímání displej otočí, například při snímání autoportrétu, časový kód (TC) ani uživatelský bit (UB) se nezobrazí. V režimu přehrávání se informace TC/UB zobrazí, i když se displej otočí.