Komp.exp.

Nastaví, zda se bude aplikovat hodnota kompenzace expozice pro řízení světla blesku a okolního světla nebo jen okolního světla.

  1. MENU(Nastavení snímání1) → [Komp.exp.] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Okolí i blesk:
Aplikuje hodnotu kompenzace expozice na řízení světla blesku a okolního světla.
Jen okolí:
Aplikuje hodnotu kompenzace expozice na řízení pouze okolního světla.