Nastavení HDMI: OVLÁDÁNÍ HDMI

Když připojujete přístroj k televizoru kompatibilnímu s „BRAVIA“ Sync kabelem HDMI (prodává se samostatně), můžete ovládat přístroj, když namíříte dálkové ovládání televizoru na televizor.

  1. MENU(Nastavení) → [Nastavení HDMI][OVLÁDÁNÍ HDMI] → požadované nastavení.
  2. Připojte přístroj k televizoru kompatibilnímu s „BRAVIA“.

    Vstup z televizoru je automaticky přepnut a snímky z přístroje se zobrazí na obrazovce televizoru.

  3. Stiskněte tlačítko SYNC MENU na dálkovém ovládání televizoru.
  4. Přístroj ovládejte dálkovým ovládáním televizoru.

Podrobnosti o položce menu

Zapnuto:
Tento přístroj můžete ovládat dálkovým ovládáním televizoru.
Vypnuto:
Tento přístroj nemůžete ovládat dálkovým ovládáním televizoru.

Poznámka

  • Pokud připojíte tento přístroj k televizoru pomocí kabelu HDMI, budou dostupné položky menu omezené.
  • [OVLÁDÁNÍ HDMI] je dostupné pouze s televizorem kompatibilním s „BRAVIA“ Sync. Činnost SYNC MENU se liší podle televizoru, který používáte. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze přiloženém k televizoru.
  • Pokud přístroj nežádoucím způsobem reaguje na dálkové ovládání televizoru v době, kdy je prostřednictvím připojení HDMI připojen k televizoru jiného výrobce, vyberte MENU(Nastavení) → [Nastavení HDMI][OVLÁDÁNÍ HDMI][Vypnuto].