Nast. záznamu (video)

Vybere snímkovou frekvenci a bitovou rychlost pro záznam videa.

 1. MENU(Nastavení snímání2) → [Nast. záznamu] → požadované nastavení.
  • Čím vyšší je bitová rychlost, tím vyšší bude obrazová kvalita.

Podrobnosti o položkách menu

Když je [Formát souboru] nastaveno na [XAVC S 4K]

Nast. záznamu Bitová rychlost Popis
30p 100M/ 25p 100M Přibl. 100 Mb/s Nahrává videa v 3840×2160 (30p/25p).
30p 60M/ 25p 60M Přibl. 60 Mb/s Nahrává videa v 3840×2160 (30p/25p).
24p 100M * Přibl. 100 Mb/s Nahrává videa v 3840×2160 (24p).
24p 60M * Přibl. 60 Mb/s Nahrává videa v 3840×2160 (24p).

*Pouze když je [Volič NTSC/PAL] nastaven na NTSC

Když je [Formát souboru] nastaveno na [XAVC S HD]

Nast. záznamu Bitová rychlost Popis
60p 50M/50p 50M Přibl. 50 Mb/s Nahrává videa v 1920×1080 (60p/50p).
60p 25M/50p 25M Přibl. 25 Mb/s Nahrává videa v 1920×1080 (60p/50p).
30p 50M/25p 50M Přibl. 50 Mb/s Nahrává videa v 1920×1080 (30p/25p).
30p 16M/25p 16M Přibl. 16 Mb/s Nahrává videa v 1920×1080 (30p/25p).
24p 50M * Přibl. 50 Mb/s Nahrává videa v 1920×1080 (24p).
120p 100M/100p 100M Přibl. 100 Mb/s Nahrává vysokorychlostní videa v 1920×1080 (120p/100p). Můžete nahrávat videa se snímkovou frekvencí 120 sn./s nebo 100 sn./s.
 • Prostřednictvím kompatibilních editačních zařízení můžete vytvářet plynulejší zpomalená videa.
120p 60M/100p 60M Přibl. 60 Mb/s Nahrává vysokorychlostní videa v 1920×1080 (120p/100p). Můžete nahrávat videa se snímkovou frekvencí 120 sn./s nebo 100 sn./s.
 • Prostřednictvím kompatibilních editačních zařízení můžete vytvářet plynulejší zpomalená videa.

*Pouze když je [Volič NTSC/PAL] nastaven na NTSC

Když je [Formát souboru] nastaveno na [AVCHD]

Nast. záznamu Bitová rychlost Popis
60i 24M(FX)/50i 24M(FX) Maximálně 24 Mb/s Nahrává videa v 1920×1080 (60i/50i).
60i 17M(FH)/50i 17M(FH) Průměrně přibl. 17 Mb/s Nahrává videa v 1920×1080 (60i/50i).

Poznámka

 • Vytváření nahrávacího disku AVCHD z videí, která byla nahrána pomocí [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] jako [Nast. záznamu], trvá dlouhou dobu, protože se převádí obrazová kvalita videa. Pokud chcete ukládat videa bez konverze, použijte disk Blu-ray.
 • [120p]/[100p] nelze vybrat pro následující nastavení.
  • [Inteligentní auto]
  • [Volba scény]
  • [Inteligentní auto]