Zachytit foto

Zachytí zvolenou scénu z videa a uloží ji jako fotografii. Nejprve zaznamenejte video, pak je pozastavte při přehrávání, abyste zachytili rozhodující momenty, které vám často při fotografování uniknou, a uložte je jako fotografie.

  1. Zobrazte video, které chcete zachytit jako fotografii.
  2. MENU (Přehrávání) → [Zachytit foto].
  3. Přehrajte video a pozastavte je.
  4. Vyhledejte požadovanou scénu pomocí pomalého přehrávání dopředu nebo dozadu, díky kterému si zobrazíte následující a předchozí rámeček, a pak video zastavte.
  5. Stiskněte (Zachytit foto), abyste zachytili zvolenou scénu.
    Scéna se uloží jako fotografie.