Rych. přehr., Inter.

Nastaví rychlost přehrávání pro fotografie při [Nepř. přehr., Inter.].
  1. MENU → (Přehrávání) → [Rych. přehr., Inter.] → požadované nastavení.

Tip

  • Můžete změnit rychlost přehrávání otočením řídicího kolečka při [Nepř. přehr., Inter.].