Spojení USB

Vybere způsob připojení USB, když je přístroj připojen k počítači atd.

Předem vyberte MENU (Síť) → [Ovl. smartphonem][Ovl. smartphonem][Vypnuto].
Kromě toho, když nastavíte MENU (Síť) → [Dálkově z počítače][Met. přip. Dálk. z PC] na [USB], nastavte [Dálkově z počítače] v [Dálkově z počítače] na [Vypnuto].

  1. MENU(Nastavení) → [Spojení USB] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Auto:
Automaticky provede spojení hromadné paměti nebo MTP podle počítače nebo zařízení USB, která mají být připojena.
Hrom.paměť:
Provede připojení hromadné paměti mezi přístrojem, počítačem a dalšími zařízeními USB.
MTP:
Provede připojení MTP mezi přístrojem, počítačem a dalšími zařízeními USB.

Poznámka

  • Navázání spojení mezi přístrojem a počítačem může trvat jistou dobu, když je [Spojení USB] nastaveno na [Auto].