Nastavení HDMI: Výstup TC (video)

Nastaví, zda se při výstupu signálu do jiných zařízení pro profesionální použití navrství informace TC (časový kód) do výstupního signálu přes konektor HDMI.
Tato funkce začlení informace o časovém kódu do výstupního signálu HDMI . Přístroj vysílá informace časového kódu jako digitální data, nikoli jako obrázek zobrazený na displeji. Připojené zařízení tak může využít digitálních údajů, aby rozpoznalo časové údaje.

  1. MENU (Nastavení) → [Nastavení HDMI][Výstup TC] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Zapnuto:
Časový kód se vysílá do dalších zařízení.
Vypnuto:
Časový kód se nevysílá do dalších zařízení.

Poznámka

  • Když je [Výstup TC] nastaven na [Zapnuto], snímek možná nebude správně vyslán do televizoru nebo nahrávacího zařízení. V takových případech nastavte [Výstup TC] na [Vypnuto].