Ruč. zaost. (Nastavit zaostření)

Když je obtížné správně zaostřit v režimu automatického ostření, můžete zaostřit ručně.

 1. MENU (Nastavení snímání1) → [Režim ostření][Ruč. zaost.].
 2. MENU (Nastavení snímání1) → [Nastavit zaostření].

  Objeví se obrazovka pro ruční zaostřování.

  • Obrazovku pro ruční zaostřování lze také zobrazit stisknutím klávesy, ke které bylo přiřazeno [Standard ostření] pomocí [Vlastní klávesa] nebo [Vlastní klávesa].

 3. Pro zaostření stiskněte levou / pravou stranu řídicího kolečka nebo otočte řídicím kolečkem.
  • Ohnisková vzdálenost se zobrazí na displeji.
  • Pro umožnění jemného nastavení zaostření za různých podmínek lze indikátor ostření přesunout za nekonečno. Když chcete ostřit na nekonečno, neposunujte indikátor na konec lišty. Místo toho upravte zaostření při kontrole displeje atd.
  • Chcete-li se vrátit na obrazovku snímání, stiskněte střed řídicího kolečka.
 4. Stisknutím tlačítka spouště nadoraz snímejte.

Tip

 • Pomocí [Asistent MF] můžete ručně zaostřit snadněji, protože snímek se automaticky zvětší při ručním nastavení ostření. Při zobrazení zvětšeného snímku můžete použít horní / spodní / levou / pravou stranu řídicího kolečka, abyste nastavili, kterou část snímku chcete zvětšit. Otočením řídicího kolečka zaostřete. Změnu rozsahu zvětšení můžete také provést stisknutím středu řídicího kolečka.
 • Když používáte [Nastavení obrysů], obrysy zaostřené oblasti se zvýrazní pomocí specifické barvy. Tato funkce umožňuje snadno zkontrolovat zaostření.

Poznámka

 • Ručně nastavené vzdálenosti ostření se zruší, když znovu vyberete [Režim ostření].
 • Zobrazená vzdálenost ostření je pouze orientační.