Zástupné nahráv.

Nastaví, zda lze současně nahrávat videa proxy s nízkou bitovou rychlostí při nahrávání videí XAVC S. Jelikož mají soubory videí proxy malou velikost, jsou tato videa vhodná k přenášení do smartphonu nebo nahrávání na webové stránky.

 1. MENU → (Nastavení snímání2) → [Zástupné nahráv.] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Zapnuto :
Videa proxy jsou současně nahrávána.
Vypnuto :
Videa proxy nejsou nahrávána.

Tip

 • Videa proxy jsou nahrávána ve formátu XAVC S HD (1280×720) rychlostí 9 Mb/s. Snímková frekvence videa proxy je stejná jako frekvence původního videa.
 • Videa proxy se nezobrazí na obrazovce přehrávání (obrazovka přehrávání jednoho snímku nebo obrazovka přehledu snímků). (Proxy) se zobrazí přes videa, pro která bylo současně nahráno proxy video.

Poznámka

 • Videa proxy nelze na tomto fotoaparátu přehrávat.
 • Nahrávání proxy není k dispozici v následujících situacích.
  • Když je [Formát souboru] nastaven na [AVCHD]
  • Když je [Formát souboru] nastaven na [XAVC S HD] a [Nast. záznamu] je nastaveno na [120p]/[100p].
 • Vymazáním/ochranou videí, pro která existují videa proxy, odstraníte/ochráníte původní video i video proxy. Nelze vymazat/ochránit pouze původní videa nebo videa proxy.
 • Videa nelze na tomto fotoaparátu editovat.