Pomoc zobr. Gamma

Videa s S-Log gamma jsou určena pro další zpracování po snímání, abyste využili širokého dynamického rozsahu. Videa s gamma HLG jsou určena k prohlížení na monitorech kompatibilních s HDR. Proto se při snímání zobrazují v nízkém kontrastu a mohou být špatně vidět. Můžete však použít funkci [Pomoc zobr. Gamma], abyste zobrazili kontrast ekvivalentní normálnímu gamma. Kromě toho lze také při přehrávání videa na displeji fotoaparátu aplikovat [Pomoc zobr. Gamma].

  1. MENU (Nastavení) → [Pomoc zobr. Gamma].
  2. Vyberte požadované nastavení pomocí horní/spodní strany řídicího kolečka.

Podrobnosti o položkách menu

Vypnuto:
Nepoužívá [Pomoc zobr. Gamma].
Auto:
Zobrazuje videa s efektem [S-Log2→709(800%)], když je gamma nastaveno v [Profil obrazu] na [S-Log2] a s efektem [S-Log3→709(800%)], když je gamma nastaveno na [S-Log3]. Zobrazí videa s efektem [HLG(BT.2020)] s gamma nastaveným v [Profil obrazu] je [HLG], [HLG1], [HLG2] nebo [HLG3], a [Režim barev] je nastaven na [BT.2020].
Zobrazí videa s efektem [HLG(709)] s gamma nastaveným v [Profil obrazu] je [HLG], [HLG1], [HLG2] nebo [HLG3], a [Režim barev] je nastaven na [709].
S-Log2→709(800%):
Zobrazí videa s gamma S-Log2 reprodukujícím kontrast ekvivalentní s ITU709 (800%).
S-Log3→709(800%):
Zobrazí videa s gamma S-Log3 reprodukujícím kontrast ekvivalentní s ITU709 (800%).
HLG(BT.2020):
Zobrazí videa po upravení obrazové kvality displeje na kvalitu, která je téměř stejná, jako když se videa zobrazují na monitoru kompatibilním s [HLG(BT.2020)].
HLG(709):
Zobrazí videa po upravení obrazové kvality displeje na kvalitu, která je téměř stejná, jako když se videa zobrazují na monitoru kompatibilním s [HLG(709)].

Poznámka

  • Videa ve formátu XAVC S 4K nebo XAVC S HD s gamma [HLG], [HLG1], [HLG2] nebo [HLG3] se zobrazí s efektem [HLG(BT.2020)] nebo efektem [HLG(709)] podle hodnoty gamma a barevného režimu. V jiných situacích se zobrazí videa podle nastavení gamma a nastavení barevného režimu v [Profil obrazu].
  • [Pomoc zobr. Gamma] se neaplikuje na videa při zobrazení na televizoru nebo displeji připojeném k fotoaparátu.