Zvětšení zaostření

Před snímáním můžete zkontrolovat zaostření na zvětšeném snímku.

Na rozdíl od [Asistent MF] můžete zvětšit snímek, aniž byste museli provádět ruční zaostřování.

 1. MENU (Nastavení snímání1) → [Zvětšení zaostření].
 2. Stisknutím středu řídicího kolečka zvětšete snímek a vyberte oblast, kterou chcete zvětšit, pomocí horní/spodní/levé/pravé strany řídicího kolečka.
  • Když stisknete střed řídicího kolečka, změní se rozsah zvětšení.
  • Původní zvětšení můžete nastavit výběrem MENU(Nastavení snímání1) → [Vých. zvětš. zaost.].
 3. Potvrďte zaostření.
  • Stisknutím tlačítka (vymazat) dostanete zvětšené místo do středu snímku.
  • Když je režim ostření [Ruč. zaost.], můžete upravit ostření, když je snímek zvětšen. Funkce [Zvětšení zaostření] bude zrušena, když tlačítko spouště stisknete napůl.
  • Můžete nastavit, jak dlouho bude zvětšený snímek zobrazen, výběrem MENU(Nastavení snímání1) → [Doba zvětš. ostření].
 4. Stisknutím tlačítka spouště zcela pořiďte snímek.

Používání funkce zvětšení zaostření dotykem

Dotykem na displej můžete zvětšit snímek a zaostřit. Předem nastavte [Dotyková obsluha] na [Zapnuto].
Když je režim ostření [Ruč. zaost.], můžete provést [Zvětšení zaostření], když dvakrát ťuknete na oblast, na kterou se ostří.

Tip

 • Když používáte funkci zvětšení zaostření, můžete posunout zvětšenou oblast tak, že ji na dotykovém panelu přetáhnete.
 • Funkci zvětšení zaostření ukončíte, když znovu dvakrát ťuknete na displej. Funkci zvětšení zaostření můžete ukončit také stisknutím tlačítka spouště napůl.