Zobr. na televizoru

Snímky si můžete prohlížet na televizoru připojeném k síti, když je přenesete z přístroje, aniž byste propojovali televizor a přístroj kabelem. U některých televizorů bude třeba provádět operace na televizoru. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze přiloženém k televizoru.

 1. MENU (Síť) → [Zobr. na televizoru] → požadované zařízení k připojení.
 2. Když chcete přehrávat snímky pomocí prezentace, stiskněte střed řídicího kolečka.

  • Pro zobrazení dalšího/předchozího snímku ručně stiskněte pravou/levou stranu řídicího kolečka.
  • Ke změně zařízení, které má být připojeno, stiskněte spodní stranu řídicího kolečka a pak vyberte [Sezn. zař.].

Nastavení prezentace

Nastavení prezentace můžete změnit stisknutím spodní strany řídicího kolečka.

Volba přehrávání:
Vybere skupinu snímků, která má být zobrazena.

Přehl. složek (static. sn.):
Vybere mezi [Všechno] a [Vše ve složce].

Přehled dat:
Vybere mezi [Všechno] a [Všech. s tímto datem].

Interval:
Vybere mezi [Krátké] a [Dlouhé].

Efekty*:
Vybere mezi [Zapnuto] a [Vypnuto].

Velik. sn. při přehr.:
Vybere mezi [HD] a [4K].

*Nastavení se vztahuje pouze na televizor BRAVIA, který je kompatibilní s funkcemi.

Poznámka

 • Tuto funkci můžete použít na televizoru, který podporuje renderer DLNA.
 • Snímky můžete prohlížet na televizoru s funkcí Wi-Fi Direct nebo na televizoru s přístupem k síti (včetně televizorů s kabelovým připojením k síti).
 • Pokud připojíte televizor a tento přístroj a nepoužijete Wi-Fi Direct, bude třeba nejprve registrovat přístupový bod.
 • Zobrazení snímků na televizoru může chvíli trvat.
 • Videa nelze zobrazit na televizoru prostřednictvím Wi-Fi. Použijte kabel HDMI (prodává se samostatně).
 • Když je [Zobr. jako skupinu] nastaveno na [Zapnuto], bude pouze první snímek ze skupiny přenesen do televizoru.