Velik. sním. JPEG (fotografie)

Čím větší je velikost snímku, tím detailněji bude reprodukován, když bude snímek vytištěn ve velkém formátu. Čím menší je velikost snímku, tím více snímků lze nahrát.

  1. MENU (Nastavení snímání1) → [Velik. sním. JPEG] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Když je [Poměr stran] nastaven na 3:2
Parametr Počet pixelů (horizontální × vertikální)
L: 20M 5472×3648 pixelů
M: 10M 3888×2592 pixelů
S: 5.0M 2736×1824 pixelů
Když je [Poměr stran] nastaven na 4:3
Parametr Počet pixelů (horizontální × vertikální)
L: 18M 4864×3648 pixelů
M: 10M 3648×2736 pixelů
S: 5.0M 2592×1944 pixelů
VGA 640×480 pixelů
Když je [Poměr stran] nastaven na 16:9
Parametr Počet pixelů (horizontální × vertikální)
L: 17M 5472×3080 pixelů
M: 7.5M 3648×2056 pixelů
S: 4.2M 2720×1528 pixelů
Když je [Poměr stran] nastaven na 1:1
Parametr Počet pixelů (horizontální × vertikální)
L: 13M 3648×3648 pixelů
M: 6.5M 2544×2544 pixelů
S: 3.7M 1920×1920 pixelů

Poznámka

  • Když je [Formát souboru] nastavena na [RAW] nebo [RAW & JPEG], odpovídá velikost snímku pro snímky RAW velikosti „L“.