Komp.expozice

Běžně se expozice nastavuje automaticky (automatická expozice). Podle hodnoty expozice nastavené automatickou expozicí můžete udělat celý snímek jasnější, když nastavíte [Komp.expozice] na stranu plus, nebo tmavší, když ji nastavíte na stranu mínus (kompenzace expozice).

 1. (Komp.expozice) na řídicím kolečku → stiskněte levou/pravou stranu řídicího kolečka nebo otočte řídicím kolečkem a vyberte požadované nastavení.

  Strana + (plus):
  Snímky budou jasnější.

  Strana - (mínus):
  Snímky budou tmavší.

  • Můžete také vybrat MENU (Nastavení snímání1) → [Komp.expozice].

  • Hodnotu kompenzace expozice můžete nastavit v rozsahu od -3.0 EV do +3.0 EV.
  • Hodnotu kompenzace expozice, kterou jste nastavili na obrazovce snímání, můžete potvrdit.

   Příklad hodnoty kompenzace expozice uvedené na displeji

Poznámka

 • Kompenzaci expozice nemůžete provádět v následujících režimech snímání:
  • [Inteligentní auto]
  • [Volba scény]
  • [Inteligentní auto]
 • Když používáte [Ruční expozice], můžete kompenzovat expozici, pouze když je [ISO] nastaveno na [ISO AUTO].
 • Pro videa můžete hodnotu kompenzace expozice nastavit v rozsahu od -2,0 EV do +2,0 EV.
 • Pokud snímáte objekt v extrémně jasných nebo tmavých podmínkách, nebo když používáte blesk, možná nepůjde získat uspokojivý efekt.