Priorita clony

Můžete snímat, když nastavíte clonu a změníte rozsah zaostření nebo když rozostříte pozadí.

 1. Tlačítko MODE (režim) → [Priorita clony] → stiskněte střed řídicího kolečka.
  • Můžete také nastavit režim snímání výběrem MENU (Nastavení snímání1) → [Režim snímání].
 2. Vyberte požadovanou hodnotu otočením řídicího kolečka.
  • Nižší hodnota F: Objekt je zaostřen, ale objekty před ním a za ním jsou rozmazány.
   Vyšší hodnota F: Objekt a jeho pozadí a popředí jsou celé zaostřené.
  • Pokud není hodnota clony, kterou jste nastavili, vhodná pro správnou expozici, bude rychlost závěrky na obrazovce snímání blikat. Pokud se to stane, změňte rychlost závěrky.
 3. Nastavte zaostření a pořiďte snímek objektu.
  Rychlost závěrky se automaticky nastaví tak, aby bylo dosaženo správné expozice.

Poznámka

 • Jas snímku na displeji se může lišit od skutečného pořízeného snímku.