Typ závěrky (fotografie)

Můžete nastavit, zda budete snímat s mechanickou nebo elektronickou závěrkou.

 1. MENU→ (Nastavení snímání2)→[Typ závěrky]→požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Auto:
Typ závěrky se automaticky přepne podle podmínek snímání a rychlosti závěrky.
Mechanická závěrka:
Snímejte pouze s mechanickou závěrkou.
Elektronická závěrka:
Snímejte pouze s elektronickou závěrkou.

Tip

 • V následujících situacích nastavte [Typ závěrky] na [Auto] nebo [Elektronická závěrka].
  • Při snímání s vysokou rychlostí závěrky v jasném prostředí, například venku za jasného slunce, na pláži nebo zasněžených horách.
  • Když chcete zvýšit rychlost nepřetržitého snímání.
 • V následujících situacích nastavte [Typ závěrky] na [Auto] nebo [Mechanická závěrka].
  • Pokud chcete používat blesk s rychlostí závěrky vyšší než 1/100 sekundy.
  • Když máte obavy o zkreslení na snímku vlivem pohybu objektu nebo pohybu fotoaparátu.

Poznámka

 • Při snímání s elektronickou závěrkou může dojít ke zkreslení na snímku vlivem pohybu objektu nebo fotoaparátu.
 • Při snímání s elektronickou závěrkou se mohou objevit pruhy světlých a tmavých stínů, když snímáte za blikajícího světla, například zářivek, nebo krátkodobého světla (například blesku jiného fotoaparátu).
 • Vzácně může být slyšet zvuk závěrky, když vypnete napájení, i když je [Typ závěrky] nastaven na [Elektronická závěrka]. Nejedná se však o závadu.
 • V následujících situacích se bude aktivovat mechanická závěrka, i když bude [Typ závěrky] nastaven na [Elektronická závěrka].
  • Při zachycování standardní bílé barvy pro vlastní vyvážení bílé
  • [Registrace obličeje]
 • Následující funkce nejsou dostupné, když je [Typ závěrky] nastaven na [Elektronická závěrka].
  • RŠ u dl.exp.
  • Snímání Bulb
 • Při používání externího blesku je nejvyšší rychlost závěrky, kterou můžete nastavit, 1/4000 sekundy. Tato rychlost závěrky však používá elektronickou závěrku, proto se na snímek může zaznamenat pásový kontrast. Pokud se to stane, nastavte [Typ závěrky] na [Mechanická závěrka].