Používání položek MENU

Nastavení vztahující se k činnostem fotoaparátu včetně snímání, přehrávání a způsobu ovládání lze změnit. Funkce fotoaparátu můžete také vykonávat z MENU .

 1. Pro zobrazení obrazovky menu stiskněte tlačítko MENU.

 2. Vyberte požadované nastavení, které chcete upravit, pomocí horní/spodní/levé/pravé strany řídicího kolečka nebo otočením řídicího kolečka a pak stiskněte střed řídícího kolečka.
  • Vyberte kartu MENU (A) v horní části obrazovky a stisknutím levé/pravé strany řídicího kolečka se přesuňte na další kartu MENU.
  • Na další kartu MENU se přesunete, když stisknete tlačítko Fn.
  • Na předchozí obrazovku můžete přejít stisknutím tlačítka MENU.

   Obrázek znázorňující polohu záložky MENU

 3. Vyberte požadovanou hodnotu nastavení a výběr potvrďte stisknutím středu.