Samospoušť(kont.)

Pořídí určený počet snímků pomocí samospouště poté, co uplyne určený počet sekund od okamžiku stisknutí tlačítka spouště. Z několika snímků si můžete vybrat ten nejlepší.

  1. Stiskněte / (Režim pohonu) na řídicím kolečku → [Samospoušť(kont.)].
    • Můžete také nastavit režim pohonu výběrem MENU(Nastavení snímání1) → [Režim pohonu].
  2. Vyberte požadovaný režim pomocí pravé/levé strany řídicího kolečka.
  3. Upravte zaostření a pořiďte snímek.

    Kontrolka samospouště bliká, zazní pípnutí a po uplynutí daného počtu sekund se pořídí snímky. Daný počet snímků se pořídí plynule za sebou.

Podrobnosti o položkách menu

Například, když je vybráno [Samospoušť (kont.): 10 s 3 sním.], pořídí se tři snímky po uplynutí 10 sekund po stisknutí spouště.

Samospoušť (kont.): 10 s 3 sním.
Samospoušť (kont.): 10 s 5 sním.
Samospoušť (kont.): 5 s 3 snímky
Samospoušť (kont.): 5 s 5 snímky
Samospoušť (kont.): 2 s 3 snímky
Samospoušť (kont.): 2 s 5 snímky

Tip

  • Pro ukončení odpočtu samospouště stiskněte tlačítko spouště znovu nebo stiskněte / (Režim pohonu) na řídicím kolečku.
  • Stiskněte / (Režim pohonu) na řídicím kolečku a pro zrušení samospouště vyberte (Jeden snímek).